Obchodno-bytový komplex PLETA Banská Štiavnica

Pletiarska ulica 2
969 01 Banská Štiavnica

mobil: 0915 609 269
e-mail: ocpleta@ocpleta.sk
Obchodné centrum PLETA Banská Štiavnica © 2020